W tym roku,  24 września po raz pierwszy uczniowie Szkoły Podstawowej

wzięli udział w Świętokrzyskim Rajdzie Pielgrzymkowym na Święty Krzyż.

Rajd odbył się już po raz 17, tym razem pod hasłem:

,,Krzyż Chrystusa znakiem Bożego Miłosierdzia”.

Głównymi organizatorami Rajdu byli: Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach

oraz Diecezja Kielecka. Celem Rajdu był pokłon Relikwiom Krzyża Świętego,

uczczenie 1050.rocznicy chrystianizacji Polski oraz dziękczynienie za

Światowe Dni Młodzieży 2016 w Krakowie.

            Na szlak pielgrzymi wybrali się wspólnie uczniowie Zespołu Szkół w liczbie 38 osób

wraz z opiekunami. Wędrówkę rozpoczęli przy kościele parafialnym w Bielinach

i po przebyciu pieszo 9 km szlakiem zbójeckim dotarli na Święty Krzyż.

Tą trasą przeszło ok. 1200 osób. Wspólnie na Święty Krzyż różnymi szlakami dotarło

5033 pielgrzymów. U celu uczniowie ucałowali Relikwie Krzyża Świętego, otrzymali Boże

błogosławieństwo, zwiedzili krypty. Na zakończenie wzięli udział w uroczystej Mszy św.

polowej, koncelebrowanej przez biskupów kieleckich, sandomierskich oraz kapłanów

przybyłych z grupami pielgrzymkowymi.

            Po uroczystościach dzieci wraz z opiekunami zeszli Szlakiem Królewskim

do Nowej Słupi, gdzie obejrzeli ,,Pielgrzyma- Emeryka” i dymarki.

Zmęczeni ale w doskonałych humorach i pełni wrażeń wrócili do domów.

Opiekę nad uczniami sprawowali: Ks. Grzegorz Kowalik, p. Izabela Błaszczyk- Pałys,

p. Maria Błach oraz nauczyciele Gimnazjum: p. Paweł Kulik i p. Krzysztof Błach.

Mamy nadzieję, że w przyszłości na pielgrzymi szlak wyruszy

jeszcze liczniejsza grupa pielgrzymów z naszej szkoły.

Serdecznie zapraszamy.